minus wielkość 1 wielkość 2 wielkość 3 plus

PORADY DLA HOTELARZY I RESTAURATORÓW

PORADY DLA HOTELARZY I RESTAURATORÓW

PORADY DLA HOTELARZY I RESTAURATORÓW - ułatwienia budowlane

 

Podstawowe ułatwienia w budownictwie z myślą o osobach niepełnosprawnych ruchowo (zwykle bariery architektonicznie najbardziej ograniczają osoby z tą dysfunkcją):

 

tabelka

 

 

 

Dodatkowe informacje o tym jak można ułatwić poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo w Państwa obiektach można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 roku lub w opracowaniu Bartłomieja Nowaka "Niepełnosprawni, wymagania techniczno-budowlane":


http://www.pip.gov.pl/html/pl/wydawn/pdf/10_wymag_tech_bud_niepelnosprawni.pdf